WrocławJUG blog

Android Jetpack's Navigation component is the modern solution for navigating between screens in Android apps. It supports both activities and fragments (including dialogs). However there is a one missing feature.... Continue reading


Greenfield Conference 2019 była drugą edycją tej konferencji, zorganizowaną przez zielonogórską społeczność IT. Odbyła się 8 czerwca 2019 roku w salach Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki.... Kontynuuj czytanie